Arkiv

Gamalt nytt - arkiv

(24.10.2014) - I denne spalta kan du finna ting me tidlegare har skrive om på heimesidene våre. Me har berre gamalt nytt her, men har ikkje høve til å endra namn på overskrifta.

Det nye soknerådet

(14.09.2015) - Slik ser det nye soknerådet for Samnanger ut:

Ny sokneprest

(18.06.2015) - Den 6.september vert David Vogel innsett som ny sokneprest i Samnanger.

"Deg å få skode"

(04.01.2016) - Salmekveld med salmediktaren Arve Brunvoll i Haga kyrkje måndag 18.januar kl.19.00.

Sacred Concert av Duke Ellington

(22.10.2015) - Stor kyrkje-jazzkonsert i Haga kyrkje den 30.okt. kl.19.30 og i Vaksdal kyrkje den 31.okt. kl.17.00.

Nye prostigrenser - Samnanger går til Hardanger og Voss

(07.02.2014) - No er det slutt på Midhordaland prosti. Samnanger og Os som har høyrd saman sidan reformasjonen, går no kvar sin veg.

Kyrkja på Haga 20 år!

(22.01.2015) - Den 1.feb. kl.17.00 vert dei ei spesiell jubileumsgudsteneste for å feire at kyrkja er 20 år! Biskop em. Ole D. Hagesæther vert med.

Konsert med Solveig Leithaug

(12.01.2015) - Kjempefin konsert med Solveig Leithaug og prosjektkor den 6.februar kl.19.30. Kom og høyr!

Småbarnstrall

(04.09.2014) - No er aktivitetane starta opp att for fullt i kyrkja, og nytt i år er småbarnstrall.

Sommerfuglvinger

(21.10.2014) - Konsert med Barbro Sulebakk og prosjektkor i kyrkja på Haga fredag 24.okt. kl.19.30.

Nye telefonnumer til kyrkja i Samnanger

(10.07.2009) - Nytt telefonnummer til kyrkjekontoret i Samnanger er 56589010

Støtt trusopplæringsarbeidet!

(12.03.2013) - Frå og med sumaren 2012, fekk Samnanger ei nedskjering i statlege trusopplæringsmidlar i høve til det me har hatt tidlegare. No er me avhengige av meir hjelp frå samningane. Kan du tenkja deg å vera med og støtta?

Inspirerande på Os

(02.03.2010) - Halvor Nordhaug, den nye biskopen vår, har vore på ”stiftsturné”, for å helsa på dei ulike prostia sine.

Konfirmasjon 2012

(14.05.2012) - Den 6.mai vart desse fine ungdommane konfirmerte i kyrkja på Ådland.

Våre trussysken i lukka land

(20.02.2012) - Fredag 24. februar 2012 får me vitjing av Stig Magne Heitmann til Haga-kyrkja. Han kjem frå ein organisasjon som heiter ”Åpne dører”
Kjøp Jubileumsboka frå 2001.
Til sals for kr.100,- på kyrkjekontoret.

Størst av alt
Innhald Planleggja Aktivitetar