Kyrkjer i Samnanger

I Samnanger har me to kyrkjer. Hovudkyrkja ligg på Ådland, ei kvit trekyrkje frå 1851. Det offisielle namnet er Samnanger kyrkje. Kyrkja på Haga vart vigsla i 1995, og er ei meir moderne kyrkje. I tillegg til kyrkjerommet, husar ho også kontor, kjøkken og to mindre forsamlingslokale.

Vil du vita meir om kyrkjene våre: Sjå under "Haga kyrkje" og "Samnanger kyrkje".
Kjøp Jubileumsboka frå 2001.
Til sals for kr.100,- på kyrkjekontoret.

Størst av alt
Innhald Planleggja Aktivitetar