Bibelvandring kl.19.00 i kyrkja på Haga


Dato: 20.02.17

hjelp

Temasamling

Bibelvandring for vaksne
- slik borna likar det.

Vert med på ei reise gjennom Bibelen, der du byrjar med skapinga i gt. og får med deg dei lange linene heilt fram til misjonsreisene i n.t.

Denne første samlinga, tek føre seg det gamle testamentet. Du får repetera forteljingane om Adam,Eva, Babels tårn, Abraham, Isak, Esau, Josef, Moses, Josva, Ruth og alle dei andre og får dei plassert i rett rekkjefølge.

Gjennom rørsler, teikn, og visuelle hjelpemiddel, får me reiskap til å hugsa forteljingane. I tillegg er det litt trim for både kropp og hjerne! Dette er ei Bibelvandring for vaksne inspirert av Bibelvandring for born.

Kristi, Åshild og Britt leiar vandringa

Me avsluttar med enkel kveldsmat.


« tilbakeKjøp Jubileumsboka frå 2001.
Til sals for kr.100,- på kyrkjekontoret.

Størst av alt
Innhald Planleggja Aktivitetar