På kyrkjebakken

"På kyrkjebakken" er kyrkjesida til Samnanger kyrkjelyd i lokalavisa Samningen. Det kjem ei ny kyrkjeside omtrent ein gong i månaden. Til jul vert det gjeve ut eit eige kyrkjeblad.

Julebladet og kyrkjesida i Samningen kan du lasta ned frå denne sida.
Klikk på det du vil sjå:

2016:

Januar

Mars

Mai

September

Oktober

Juleblad

 

2015:

Mars

Juni

September

November

Juleblad

 

2014:
Februar

Mai

Juni

September

Oktober

Juleblad

 

2013:

Januar

Februar

April

Mai

Juni

August 

Oktober

November

Juleblad

 

2012:

Juleblad


2011:

Juleblad


2010:

Juleblad del 1

Juleblad del 2


2009:

Juleblad


2008:

Juleblad

 
Kjøp Jubileumsboka frå 2001.
Til sals for kr.100,- på kyrkjekontoret.

Størst av alt
Innhald Planleggja Aktivitetar