Jubileumsskrift

Det blei laga eit jubileumsskrift til 150-årsjubileet til Samnanger kyrkje, kyrkja på Ådland i 2001.Jubileumsskriftet "Samnanger kyrkje gjennom tidene",  er skriven og sett opp av kyrkjelydssekretær Britt Haukanes.

Me synest sjølv at boka blei flott med mange bilete. Den er lett å lesa og gir mange opplysningar om kyrkja i Samnanger, både om kyrkjebygg, prestar og kva som har skjedd i kyrkja. 

Boka kan kjøpast på kyrkjekontoret for kr 100,-.

Boka kan og sendast.
Mottakar betaler då porto. Kjøp Jubileumsboka frå 2001.
Til sals for kr.100,- på kyrkjekontoret.

Størst av alt
Innhald Planleggja Aktivitetar