Det nye soknerådet

14.09.15

Slik ser det nye soknerådet for Samnanger ut:

Mange nytta høvet til å kummulera sine favorittar på soknerådslista, - likevel vart det svært jamnt. Alle hadde sine tilhengjarar og fekk mange ekstra stemmer.

Slik ser altså det nye soknerådet ut:

1 Anlaug Røen Hauge 

2 Hilde Maraas Aarvik

3 Anne-Kjersti Steinsvoll

4 Jostein Loe

5 Inger Odland

6 Alfred Bruvik

7 Åshild Aadland Haga

8 Rune Flatabø

9 Gullborg M. K. Aasgaard

10 Kjetil Vevle

11 Fred Morten Ervik

12 Annbjørg Oma Langeland

13 Anne Gerd Tandstad

 

Dei seks første på lista vert faste medlemer, og dei fem neste, varamedlemer.

 

 


Motta våre nyhende på e-post


Siste nyhende
18.06.15  Ny sokneprestKjøp Jubileumsboka frå 2001.
Til sals for kr.100,- på kyrkjekontoret.

Størst av alt
Innhald Planleggja Aktivitetar