Adventskonsert

i kyrkja på Ådland søndag 4.desember kl.18.00 av Trengereidkoret, Breistein mannskor og Strandebarm Songlag.

Trengereidkoret saman med Breisten mannskor og Strandebarm Songlag held ein fin adventskonsert i kyrkja på Ådand.

Vel møtt!
Kjøp Jubileumsboka frå 2001.
Til sals for kr.100,- på kyrkjekontoret.

Størst av alt
Innhald Planleggja Aktivitetar