Meny
Framside
LINKAR
Kirkens SOS
Tripp Trapp Klubben
Bjørgvin bispedøme
Kyrkja.no
Aktivitetar
Kontaktinfo

DEN NORSKE KYRKJA
Samnanger kyrkjelyd
Hagabakkane 1
5650 TYSSE

Tlf: 56 58 90 10
E-post: post@samnanger.kyrkja.no  
Facebook:
Kyrkja i Samnanger.

http://samnanger.kirkene.net/img/31_08_2015_Kyrkjer/Samnanger_kyrkje_02_09_2015.png
Kyrkjekontoret ligg i kyrkja på Haga og har til vanleg 
opningstid  man-tys. og tors-fre. frå kl 10.00 - 14.00.
 

Gåver til:   
Kyrkjelydsarbeidet:
3562 50 22043
                         
Trusopplæringa:
3562 07 01910

Haga kyrkje:
3562 71 03172

Ådland kyrkje:
3530 20 80664

Skuleprosjekt i Zambia:
3530 21 38786 

Kyrkjemusikar-stilling

DNK - Samnanger sokn – 50% stilling som kyrkjemusikar frå 1. jan. 2020

OM OSS

Samnanger er ein liten kommune mellom Bergen og Hardanger, ca. 45 min å køyra frå Bergen sentrum. Me har knapt 2500 innbyggjarar. Det er gode tilhøve for friluftsliv i bygda, både ved fjorden og på fjellet. Kommunen har barneskule, ungdomsskule, aktiv kulturskule og godt korpsmiljø.

Me har to kyrkjer, ei på Ådland frå 1851 og ei på Haga frå 1995. På Ådland har me gudstenester, bryllaup, gravferder og konsertar. På Haga har me gudstenester, barne- og ungdoms-arbeid, diakoni-arbeid, bryllaup, konsertar og samlingar av ulike slag. Der held også kyrkjekontora til. 

Kyrkjestaben elles er: Prest, kyrkjetenar, kyrkjeverje, tre trusopplærings-medarbeidarar og sekretær. Dei fleste i deltidsstillingar. I tillegg har me mange uløna medarbeidarar.

Instrument/ musikkutstyr: 
På Ådland har me eit Bruno Kristensen orgel med 17 stemmer, 2 manualar og pedal. I tillegg har me piano av merke Yamaha. Begge er gode instrument.  

På Haga har me eit godt, nytt flygel av merke Yamaha GC2. Me har eit lite elektronisk orgel med to manualar og pedal av merke Johannus,  synth (Technics KN 3000) og el. piano (Yamaha P-155) Det er godt lydanlegg i kyrkja: digital miksar med 32 kanalar og Nexo høgtalaranlegg.
Her vert det som oftast nytta band i gudstenesta. (Flygel, slagverk, gitarar og synth m.m. Me har lovsongsteam/føresongarar som tek del.) 

HOVUDOPPGÅVER – ANSVAR

• Hovudansvar for den musikalske verksemda i kyrkjene:  Planlegging og gjennomføring av gudstenester og kyrkjelege handlingar, tonefylgje til song, instrumentalmusikk, korarbeid og konsertar. Rådgjeving.
• Musikk ved institusjonsandaktar. 
• Medansvar for å rekruttera og rettleia frivillige medarbeidarar til kyrkjemusikalsk teneste.
• Forvalta og levandegjera tradisjonell og ny kyrkjemusikk og arbeida for breidde og kvalitet i det kyrkjemusikalske arbeidet. 

Nærare stillingsomtale vert utarbeidd i samarbeid med den som vert tilsett.

Kyrkjemusikaren har frihelg minst ein gong i månaden. 

ØNSKJELEGE KVALIFIKASJONAR

• Musikkutdanning
• Dugleik på orgel og piano. 
• Kunna samspel/ akkompagnering.
• Erfaring med kyrkjemusikalsk arbeid.


PERSONLEGE EIGENSKAPAR

• Kreativitet og fleksibilitet
• Evne til sjølvstendig arbeid og initiativ.
• Evne til å planleggja, organisera og gjennomføra.
• Gode samarbeidsevner og sosiale evner, også i høve til born og ungdom.

ME TILBYR

• Triveleg arbeidsmiljø.
• Varierte arbeidsoppgåver.
• Løn etter avtale i kyrkjeleg sektor. (KA sitt tariffområde)
• Pensjonsordning i KLP.
• Hjelp til å skaffa bustad.

ANNA INFORMASJON

Søknadsfrist 24. nov.

Oppstartsdato kan utsetjast om det er trong for det. 

Den som vert tilsett, må vera medlem i DNK.

Stillinga kan evt. kombinerast med undervisnings-stilling i kulturskulen. 
Kontakt: Kulturskulerektor Anne Lise Tøsse tlf. 97 03 32 06
Det kjem også til å verta lyst ut kulturskulerektorstilling i Samnanger i 2020.

For spørsmål kontakt kyrkjeverje Britt Haukanes:  56 58 90 15 eller 40 04 92 41 
Send søknad med CV og minst to referansar til: 
post@samnanger.kyrkja.no eller Kyrkjekontoret, Hagabakkane 1, 5650 Tysse.

Aktuelle søkjarar vil verta kalla inn til intervju og prøvespeling.

  
Av: Bente Dyrøy Bødker   Publisert: 01.11.2019
 

Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER
31 Mai
11:00 Gudsteneste i Ådland Kyrkje
07 Juni
12:00 Gudsteneste, Nordviksætra
21 Juni
11:00 Gudsteneste i Haga Kyrkje
28 Juni
18:00 Gudsteneste i Ådland Kyrkje
12 Juli
11:00 Gudsteneste, Haga kyrkje
26 Juli
11:00 Gudsteneste i Ådland Kyrkje
09 August
18:00 Gudsteneste i Ådland Kyrkje
16 August
11:00 Gudsteneste i Haga Kyrkje
23 August
11:00 Gudsteneste i Ådland Kyrkje
30 August
11:00 Gudsteneste i Haga Kyrkje

Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
Linkar
Dagens bibelord
Størst av alt
Kirkesøk
Kundepålogging

Brukarnamn:

Passord:

Copyright © 2015 Samnanger Sokn. Powered by KWeb fra kirkedata.no