Meny
Framside
LINKAR
Kirkens SOS
Tripp Trapp Klubben
Bjørgvin bispedøme
Kyrkja.no
Aktivitetar
Kontaktinfo

DEN NORSKE KYRKJA
Samnanger kyrkjelyd
Hagabakkane 1
5650 TYSSE

Tlf: 56 58 90 10
E-post: post@samnanger.kyrkja.no  
Facebook:
Kyrkja i Samnanger.

http://samnanger.kirkene.net/img/31_08_2015_Kyrkjer/Samnanger_kyrkje_02_09_2015.png
Kyrkjekontoret ligg i kyrkja på Haga og har til vanleg 
opningstid  man-tys. og tors-fre. frå kl 10.00 - 14.00.
 

Gåver til:   
Kyrkjelydsarbeidet:
3562 50 22043
                         
Trusopplæringa:
3562 07 01910

Haga kyrkje:
3562 71 03172

Ådland kyrkje:
3530 20 80664

Skuleprosjekt i Zambia:
3530 21 38786 

Kyrkja i koronamodus

Konfirmasjon
Kyrkja sentralt ber alle om å utsetja konfirmasjonane i vår, til hausten. Konfirmasjonar samlar fulle hus, og det er ekstra smittefårleg. Nokre kyrkjelydar vurderer å konfirmera ein og ein konfirmant, men uansett kan ein ikkje samla mange gjestar til fest når det er strenge restriksjonar og mange er i karantene.
Det er difor bestemt at konfirmasjonen som skulle vore 3. mai på Ådland, vert utsett til laurdag 19. september.

Dåp og bryllaup
Når det gjeld dåp og vigsler, heiter det at det kan gjennomførast om det er særleg grunn til det og i samråd med kommunelækjaren. Sermonien kan berre vera for dei aller næraste. 
  Heimedåp kan vera eit alternativ. 
Me veit enno ikkje kor lenge desse restriksjonane kjem til å vara og om bryllaupa som er planlagde til sommaren må utsetjast.

Gravferder
Grunna smitteverntiltak, vert heller ikkje gravferder opne som tidlegare. Dei skal gjennomførast med berre næraste familie til stades. Det vil og verta smittevern-tiltak: Alle må sprita seg før dei går inn og når dei går ut, og folk må plasserast på annakvar benk med stor avstand mellom dei som ikkje høyrer til same husstand. 
  
Folk som er i karantene kan ikkje ta del i gravferder. Det kan difor vera aktuelt å søkja om utsetjing av gravferd til etter næraste familie er kome ut av karantene. Ei anna løysing er å setja kista ned med ein liten seremoni på gravplassen og heller ha ein minneseremoni i kyrkja i etterkant. Om det er bisetjing, kan ein ha ei samling for dei aller næraste før kremeringa og heller ha ein seremoni når urna skal setjast ned. Då kan seremoniane utsetjast til smitte-restriksjonane er mindre strenge, slik at fleire kan ta del.  

  
Av: Britt Haukanes   Publisert: 17.03.2020
 

Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER
29 November
18:00 Inga gudsteneste, Ådland kyrkje
06 Desember
11:00 Inga gudsteneste, Haga kyrkje
24 Desember
11:00 Institusjonsgudsteneste, Samnangerheimen
14:00 Familiegudsteneste, Haga kyrkje
15:30 Familiegudsteneste, Ådland kyrkje
25 Desember
12:00 Gudsteneste i Ådland Kyrkje
03 Januar
17:00 Familiegudsteneste, Haga kyrkje
10 Januar
11:00 Gudsteneste, Haga kyrkje
17 Januar
11:00 Gudsteneste, Ådland kyrkje
24 Januar
11:00 Familiegudsteneste, Ådland kyrkje

Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
Linkar
Dagens bibelord
Størst av alt
Kirkesøk
Kundepålogging

Brukarnamn:

Passord:

Copyright © 2015 Samnanger Sokn. Powered by KWeb fra kirkedata.no