Meny
Framside
LINKAR
Kirkens SOS
Tripp Trapp Klubben
Bjørgvin bispedøme
Kyrkja.no
Aktivitetar
Kontaktinfo

DEN NORSKE KYRKJA
Samnanger kyrkjelyd
Hagabakkane 1
5650 TYSSE

Tlf: 56 58 90 10
E-post: post@samnanger.kyrkja.no  
Facebook:
Kyrkja i Samnanger.

http://samnanger.kirkene.net/img/31_08_2015_Kyrkjer/Samnanger_kyrkje_02_09_2015.png
Kyrkjekontoret ligg i kyrkja på Haga og har til vanleg 
opningstid  man-tys. og tors-fre. frå kl 10.00 - 14.00.
 

Gåver til:   
Kyrkjelydsarbeidet:
3562 50 22043
                         
Trusopplæringa:
3562 07 01910

Haga kyrkje:
3562 71 03172

Ådland kyrkje:
3530 20 80664

Skuleprosjekt i Zambia:
3530 21 38786 

Stengde kyrkjer - strenge restriksjonar

Kyrkja sentralt ber oss stengja for all aktivitet utanom gudstenester, gravferder, dåp og vigsle ut november.
Bergen kommune og nabokommunane, ynskjer å halda på dei strenge smittevernreglane som først gald til 23. november. Dei utvidar perioden i 14 dagar til, altså fram til 7. desember. Bjørgvin bispedøme har enno ikkje kome med nye tilrådingar, etter den 23., men me reknar med at det same gjeld framleis:

Ingen gudstenester, eller andre fysiske arrangement. I Bjørgvin vert det presisert at også konfirmantundervisning og barnearbeid vert stansa. Planlagde kyrkjelege handlingar vil me kunna ha. Då ser reglane slik ut:

Dåp og vigsler: Kan ha seremoni med inntil 20 til stades, utanom kyrkjestaben.
Gravferd: Kan ha seremoni med inntil 50 til stades utanom kyrkjestaben.
Utleige av kyrkja til private arrangement: Max 20 til stades.

Det skal vera faste sitjeplassar under heile arrangementa.

Verk merksam på at i Samnanger, kan du no berre vera max 10 stk heime i privat arr. (Mot 5-6 i Bergen)

Når regjeringa ber heile landet om å halda seg heime for å stoppa smitten, ynskjer sjølvsagt ikkje kyrkja å be folk treffast. Me håpar at gjer me ein god innsats no, kan det koma seg fram mot jul, slik at me kanskje får gleda av julekonsertar og gudstenester i advents- og jule-tida.

Me arbeider også med digitale løysingar.

  
Av: Britt Haukanes   Publisert: 09.11.2020
 

Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER
29 November
18:00 Inga gudsteneste, Ådland kyrkje
06 Desember
11:00 Inga gudsteneste, Haga kyrkje
24 Desember
11:00 Institusjonsgudsteneste, Samnangerheimen
14:00 Familiegudsteneste, Haga kyrkje
15:30 Familiegudsteneste, Ådland kyrkje
25 Desember
12:00 Gudsteneste i Ådland Kyrkje
03 Januar
17:00 Familiegudsteneste, Haga kyrkje
10 Januar
11:00 Gudsteneste, Haga kyrkje
17 Januar
11:00 Gudsteneste, Ådland kyrkje
24 Januar
11:00 Familiegudsteneste, Ådland kyrkje

Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
Linkar
Dagens bibelord
Størst av alt
Kirkesøk
Kundepålogging

Brukarnamn:

Passord:

Copyright © 2015 Samnanger Sokn. Powered by KWeb fra kirkedata.no