Gudsteneste i Haga Kyrkje

Tidspunkt 20.10.2019 11:00
LiturgiFamiliegudsteneste
DåpJa
NattverdJa
Dag i kirkeåretKompis - utdelg. av manga messias
PrekentekstLuk 9,57-62
LiturgDavid Vogel
KirketjenerBente Lowice Dyrøy Bødker

Kompisgudsteneste. Utdeling av Manga Messias til 5.klassingane.

Tilbake