Gudsteneste i Ådland Kyrkje

Tidspunkt 01.12.2019 18:00
LiturgiLysmesse
DåpNei
NattverdNei
Dag i kirkeåret1.S. i adv.Tida lysmesse
PrekentekstMatt 21,1-11
LiturgDavid Vogel
KirketjenerKumar Eikeland

Lysmesse.

Tilbake