Babysong og småbarnstrall

Med tekstar tilpassa småborn, vert det sunge, klappa, gynga, kribla, byssa og dansa. Babysong og småbarnstrall er moro for borna, men også for den av foreldra som er med.

Passar for born frå 0-5 år.

Datoar: 3.sept. - 17.sept. - 1.okt. - 15.okt. - 29.okt. - 12.nov. - 26.nov. - 10.des.

Stad:
Haga kyrkje kl.12.00-13.30. Ta med niste.

http://samnanger.kirkene.net/img/31_08_2015_Born i kyrkja/Babysong_31_08_2015.png
Kontaktperson:
Kristi Flaktveit Mjelstad

Tilbake