Den Norske Kyrkja
Samnanger Sokn
Meny

LINKAR
Om oss

Kontaktinfo

DEN NORSKE KYRKJA
Samnanger kyrkjelyd
Hagabakkane 1
5650 TYSSE

Tlf: 56 58 90 10
E-post: post@samnanger.kyrkja.no  
Facebook:
Kyrkja i Samnanger.

https://samnanger.kyrkja.no/img/31_08_2015_Kyrkjer/Samnanger_kyrkje_02_09_2015.png
Kyrkjekontoret ligg i kyrkja på Haga og har til vanleg 
opningstid  man-fre. frå kl 10.00 - 14.00.
 

Om oss

Kyrkja i Samnanger er eit sokn som har same grenser som Samnanger kommune. Kyrkjekontoret ligg i Haga kyrkje.

Undersbo15

 

Samnanger er ei bygd som grensar til Bergen, Vaksdal, Kvam, Fusa og Os. Samnangerfjorden munnar ut i Bjørnefjorden, tett ved "storebroren" Hardangerfjorden. Samnanger kommune / sokn har om lag 2400 innbyggjarar. Det er to kyrkjer i Samnanger: Ådland kyrkje på Ådland (Prestavegen 2, 5652 Årland) og Haga kyrkje på Haga (Hagabakkane 1, 5650 Tysse).

Det er gudsteneste i ei av kyrkjene dei fleste søndagane i året, om lag annankvar gong i kvar av kyrkjene. 

Kyrkjelyden har eit aktivt barne- og ungdomsarbeid med eigen ungdomsleiar og eigen leiar for trusopplæringsprosjekt for born. Tysdagane er ungdomane sin kveld i kyrkja på Haga, og onsdagane har "kompisane" frå 10 til 13 år sin ettermiddag der.  

Vil du gje ei gåve til kyrkja sitt arbeid, er me veldig takksam for det! 

Gåver til:                             Kontonr:
Kyrkjelydsarbeidet:              3562.50.22043
Trusopplærinsstillinga:          3562 07 01910
Haga kyrkje:                        3562 71 03172
Ådland kyrkje:                      3530 20 80664
Skuleprosjekt i Zambia:        3530 21 38786

Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER

søndag 2 mai
Ådland kyrkje
søndag 9 mai
Haga kyrkje
torsdag 13 mai
17:00 Andakt
Tysse bedehus
søndag 16 mai
Haga kyrkje
mandag 17 mai
17:00 Andakt
Sætervika
søndag 23 mai
Ådland kyrkje
søndag 6 juni
Nordviksætra
søndag 13 juni
Haga kyrkje
søndag 27 juni
Ådland kyrkje
søndag 11 juli
Haga kyrkje

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no:

  
Linkar