Samnanger Sokn
Tilgjengeligheitserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
Meny

OM OSS

OM OSS

Saman med venner
Saman med Jesus
Saman for andre

Dette er mottoet til Samnanger kyrkjelyd.

Me håpar at kyrkjelyden skal vera ein stad for å finna gode vener og levande fellesskap for folk i alle aldrar.
Kyrkja er også ein stad for gudsdyrking, song, musikk og åndeleg fellesskap.
I tillegg ynskjer me å vera noko for andre, å vera til hjelp. 

I praksis har me trusopplæringsarbeid for born og ungdom frå 0 til 18 år. Det kan du lesa meir om under "born og unge". 

Me har ei aktiv diakoninemnd, som driv ma. ein internasjonal matklubb, kafe på Samnangerheimen, besøksteneste mm. Les meir under "råd og utval" og under "kyrkjelydsarbeid". 

I 22/23 har me hatt Alfakurs for vaksne, og skal halda fram med liknande samlingar i Haga kyrkje. 

Og ikkje minst har me gudstenester 3 søndagar i månaden i ei av kyrkjene våre. Den fjerde søndagen har me "open søndag" på Haga. Sjå kalender og under kyrkjelydsarbeid. 


Samnanger sokn har same grenser som Samnanger kommune. 

Undersbo15

Samnanger er ei bygd som grensar til Bergen, Vaksdal, Kvam, Fusa og Os. Samnangerfjorden munnar ut i Bjørnefjorden, tett ved "storebroren" Hardangerfjorden. Samnanger kommune har om lag 2500 innbyggjarar.

Det er to kyrkjer i Samnanger: 
Ådland kyrkje på Ådland (Prestavegen 2, 5652 Årland) Gravplassen vår ligg ved denne kyrkja. 
Haga kyrkje på Haga (Hagabakkane 1, 5650 Tysse).  
Kyrkjekontoret held til i Haga kyrkje.KALENDER

søndag 3 desember
18:00 Lysmesse
Ådland kyrkje
søndag 10 desember
Ådland kyrkje
søndag 17 desember
Haga kyrkje
søndag 24 desember
Samnangerheimen
Haga kyrkje
Ådland kyrkje
mandag 25 desember
Ådland kyrkje

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: