Samnanger Sokn
Tilgjengeligheitserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
Meny

RÅD/UTVAL

Medlemer i råd/styre

Etter kyrkjevalet i 2019 er det desse som er med i soknerådet/kyrkjestyret i Samnanger:

Faste medlemer i sokneråd/kyrkjestyre:
Gullborg K. Aasgaard, leiar 2022
Hilde M. Aarvik, nestleiar 2022
Anlaug Røen Hauge
Inger E. Odland
Johannes S. Bruvik
Monica Tjønna

Varamedlemer: 
1. Knut Inge Røen
2. Anne Gerd Tandstad
3. Eva Hellevang
4. Reidun Tunes
5. Tor Jellestad

Utpeika av biskopen:
Sokneprest David Vogel

Til kyrkjestyret vald av kommunen:
Linda Haug Kollbotn, varamedlem Øyvind Steinsland.

I tillegg møter kyrkjeverje Britt Haukanes som sakshandsamar/sekretær for sokneråd/kyrkjestyre.

KALENDER

søndag 3 desember
18:00 Lysmesse
Ådland kyrkje
søndag 10 desember
Ådland kyrkje
søndag 17 desember
Haga kyrkje
søndag 24 desember
Samnangerheimen
Haga kyrkje
Ådland kyrkje
mandag 25 desember
Ådland kyrkje

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: