Den Norske Kyrkja
Samnanger Sokn
Meny

LINKAR
Råd/Utval

Kontaktinfo

DEN NORSKE KYRKJA
Samnanger kyrkjelyd
Hagabakkane 1
5650 TYSSE

Tlf: 56 58 90 10
E-post: post@samnanger.kyrkja.no  
Facebook:
Kyrkja i Samnanger.

https://samnanger.kyrkja.no/img/31_08_2015_Kyrkjer/Samnanger_kyrkje_02_09_2015.png
Kyrkjekontoret ligg i kyrkja på Haga og har til vanleg 
opningstid  man-fre. frå kl 10.00 - 14.00.
 

Medlemer i råd/styre

Etter kyrkjevalet i 2019 er det desse som er med i soknerådet/kyrkjestyret i Samnanger:

Faste medlemer i sokneråd/kyrkjestyre: 
Anlaug Røen Hauge, leiar
Hilde M. Aarvik
Inger E. Odland
Johannes S. Bruvik
Monica Tjønna
Gullborg K. Aasgaard

Varamedlemer: 
1. Knut Inge Røen
2. Anne Gerd Tandstad
3. Eva Hellevang
4. Reidun Tunes
5. Tor Jellestad

Utpeika av biskopen:

Sokneprest David Vogel

Til kyrkjestyret vald av kommunen:
Linda Haug Kollbotn, varamedlem Øyvind Steinsland.

I tillegg møter kyrkjeverje Britt Haukanes som sakshandsamar/sekretær for sokneråd/kyrkjestyre.


 

Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER

søndag 2 mai
Ådland kyrkje
søndag 9 mai
Haga kyrkje
torsdag 13 mai
17:00 Andakt
Tysse bedehus
søndag 16 mai
Haga kyrkje
mandag 17 mai
17:00 Andakt
Sætervika
søndag 23 mai
Ådland kyrkje
søndag 6 juni
Nordviksætra
søndag 13 juni
Haga kyrkje
søndag 27 juni
Ådland kyrkje
søndag 11 juli
Haga kyrkje

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no:

  
Linkar