Samnanger Sokn

Medlemer i råd/styre

Etter kyrkjevalet i 2019 er det desse som er med i soknerådet/kyrkjestyret i Samnanger:

Faste medlemer i sokneråd/kyrkjestyre: 
Gullborg K. Aasgaard, leiar 2022

Hilde M. Aarvik, nestleiar 2022
Anlaug Røen Hauge
Inger E. Odland
Johannes S. Bruvik

Monica Tjønna

Varamedlemer: 
1. Knut Inge Røen
2. Anne Gerd Tandstad
3. Eva Hellevang
4. Reidun Tunes
5. Tor Jellestad

Utpeika av biskopen:

Sokneprest David Vogel

Til kyrkjestyret vald av kommunen:
Linda Haug Kollbotn, varamedlem Øyvind Steinsland.

I tillegg møter kyrkjeverje Britt Haukanes som sakshandsamar/sekretær for sokneråd/kyrkjestyre.


Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER

torsdag 1 desember
19:00 Alfakurs
Haga kyrkje
søndag 4 desember
Haga kyrkje
mandag 5 desember
Haga kyrkje
søndag 11 desember
Ådland kyrkje
mandag 12 desember
Haga kyrkje
onsdag 14 desember
Haga kyrkje
Ådland kyrkje
søndag 18 desember
Haga kyrkje
tirsdag 20 desember
Haga kyrkje
lørdag 24 desember
Samnangerheimen

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: