Samnanger Sokn

Palmesøndagsgudsteneste

Her kan du sjå palmesøndagsgudstenesta frå Haga kyrkje.

Du kan sjå denne gudstenesta ved å klikka på denne linken: Palmesøndagsgudsteneste.

1.salmen: salmeboka nr. 149: Hosianna! Syng for Jesus.
Solosong: "Gud la din ånd virke på oss" (Tangent v. solisten.)
2.salmen: salmeboka nr. 162: Såkorn som dør i jorda.
Postludium: Variasjonar over "Se vi går opp til Jerusalem", av kyrkjemusikaren.

Prest: David Vogel
Kyrkjemusikar: Torgeir Kinne Solsvik
Solist: John-Einar Mjelstad
Tekstlesar: Kristi Mjelstad.


(Denne gudstenesta vart teken opp i påska i fjor).

Av: Bente Dyrøy Bødker   Publisert: 27-03-2021
Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER

søndag 20 juni
Haga kyrkje
søndag 27 juni
Ådland kyrkje
søndag 11 juli
Haga kyrkje
søndag 25 juli
Ådland kyrkje
søndag 8 august
Ådland kyrkje
søndag 15 august
Haga kyrkje
søndag 22 august
Ådland kyrkje
søndag 29 august
Haga kyrkje
lørdag 4 september
Ådland kyrkje
Ådland kyrkje

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: