Samnanger Sokn
Meny

Kontaktinfo

DEN NORSKE KYRKJA
Samnanger kyrkjelyd
Hagabakkane 1
5650 TYSSE

Tlf: 56 58 90 10
E-post: post@samnanger.kyrkja.no  
Facebook:
Kyrkja i Samnanger.

https://samnanger.kyrkja.no/img/31_08_2015_Kyrkjer/Samnanger_kyrkje_02_09_2015.png
Kyrkjekontoret ligg i kyrkja på Haga og har til vanleg 
opningstid  man-fre. frå kl 10.00 - 14.00.
 

Gudstenestene startar opp igjen!

Endeleg kan me samlast igjen til gudsteneste i kyrkja!

For at gudstenesta skal gå føre seg innanfor smittevernstiltaka, vert det ulike restriksjonar:

- Plass til maks 50 stk. (Inkl. tilsette) Dei som kjem etter talet er nådd, må diverre visast bort.
- Berre heilt friske. Ingen med feber eller symptom på luftveis-infeksjon får lov å delta.
- Reine hender. Alle må sprita hender før dei går inn og når dei går ut att. 
Halda avstand. Alle som ikkje bur i same hustand må halde minst 1 meters avstand frå dei andre og me sit på annakvar benk.
- Ikkje rør! Alle må prøva unngå å ta på ting/ stader der andre også kan ta.

Det vil verta informert nærare om tiltaka i gudstenesta.

Frammøtelister
For å kunna spora deltakarar i tilfelle smitte, skal me føra lister over frammøtte også på gudstenestene. Desse vert oppbevarte i lukka konvolutt i 10 dagar og så vert dei makkulerte.

Saman skal me klara å unngå at kyrkja kan verta ein stad for smittespreiing.

Me gler oss til å feire gudsteneste saman med andre frå kyrkjelyden igjen!


Av: Bente Dyrøy Bødker   Publisert: 05-05-2020
Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER

mandag 17 mai
Haga kyrkje
søndag 23 mai
Ådland kyrkje
søndag 6 juni
Nordviksætra
søndag 13 juni
Haga kyrkje
søndag 27 juni
Ådland kyrkje
søndag 11 juli
Haga kyrkje
søndag 25 juli
Ådland kyrkje
søndag 8 august
Ådland kyrkje
søndag 15 august
Haga kyrkje
søndag 22 august
Ådland kyrkje

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no:

  
Linkar