Samnanger Sokn
Tilgjengeligheitserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
Meny

Nyheter

Alpha-kurs

Vel møtt til Alpha-kurs, oppstart januar 2024

Alpha-kurs

 

Vel møtt til Alpha-kurs i Haga kyrkje.

 

Alpha er ei kursrekkje som har spørsmål, fellesskap og samtale som varemerke.

Alpha er ein stad for deg til å utforska livet og den kristne trua i eit ope og avslappande miljø. Kurset er sett saman av 11 tankevekkjande samtalar med lav terskel for spørsmål og samtale. Her møter me m.a Nicky, Gemma og Toby som leier oss gjennom alle kursvideoane. Det er både kjekt og interessant! Bli med og utforsk nokre av livet sine viktigaste spørsmål

 


Kven kan bli med?

For deg som vil friska opp att det grunnleggjande i den kristne trua..

For deg som søkjer fellesskap..

For deg som treng ny inspirasjon og avkopling..

For deg som vil finna ut meir om den kristne trua..

 


Program

- Matfellesskap

- undervisning

- samtalegruppe

 


Tid

Kursstart 4. Januar 2024

Kurskveldane vert på torsdagar kl. 19:00 - 21:00.

 

 

 

 

Påmelding
til kyrkjelydskontoret: post@samnangersokn.no eller tlf. 477 97 165 eller direkte til sokneprest David VogelKva er Alpha?

 

Publisert av: Elisabeth Moe den 26-09-2023
KALENDER

søndag 3 desember
18:00 Lysmesse
Ådland kyrkje
søndag 10 desember
Ådland kyrkje
søndag 17 desember
Haga kyrkje
søndag 24 desember
Samnangerheimen
Haga kyrkje
Ådland kyrkje
mandag 25 desember
Ådland kyrkje

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: