Samnanger Sokn

GUDSTENESTESøndag 21.08.2022

Dag i kirkeåret: 11. sundag i treeiningstida
Tema for dagen:
Dagens offer går til: Kyrkjelydsarbeid inkl. trusopplæring og ungdomsarbeid

Prekentekst: Joh 8,31-36

Liturg: David Vogel
Organist Torgeir Kinne Solsvik

Dåp: Nei
Nattverd: NeiRanselgudsteneste. Utdeling av klistremerkebibel til 6-åringane. Kyrkjekaffi.

Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER

søndag 3 juli
Haga kyrkje
søndag 10 juli
Ådland kyrkje
søndag 24 juli
Haga kyrkje
søndag 7 august
Ådland kyrkje
søndag 14 august
Haga kyrkje
søndag 21 august
Haga kyrkje
søndag 28 august
Ådland kyrkje
søndag 4 september
Haga kyrkje
søndag 11 september
Ådland kyrkje
søndag 25 september
Haga kyrkje

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: