Samnanger Sokn

GUDSTENESTEFredag 24.12.2021

Dag i kirkeåret: Julaftan
Tema for dagen: Jula si glede og gåve
Dagens offer går til:

Prekentekst: Luk 2,1-20

Liturg: David Vogel
Organist Torgeir Kinne Solsvik

Dåp: Nei
Nattverd: Nei

Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER

søndag 20 juni
Haga kyrkje
søndag 27 juni
Ådland kyrkje
søndag 11 juli
Haga kyrkje
søndag 25 juli
Ådland kyrkje
søndag 8 august
Ådland kyrkje
søndag 15 august
Haga kyrkje
søndag 22 august
Ådland kyrkje
søndag 29 august
Haga kyrkje
lørdag 4 september
Ådland kyrkje
Ådland kyrkje

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: