Samnanger Sokn

GUDSTENESTESøndag 21.11.2021

Dag i kirkeåret: Siste sundag i kyrkjeåret
Tema for dagen:
Dagens offer går til:

Prekentekst: Matt 25,1-13

Liturg: David Vogel
Organist

Dåp: Ja
Nattverd: NeiLys vaken og utdeling av 6-årsboka.

Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER

søndag 26 september
Haga kyrkje
søndag 3 oktober
Haga kyrkje
søndag 10 oktober
Ådland kyrkje
søndag 24 oktober
Haga kyrkje
søndag 31 oktober
Haga kyrkje
søndag 7 november
Ådland kyrkje
søndag 21 november
Haga kyrkje
søndag 28 november
18:00 Lysmesse
Ådland kyrkje
søndag 5 desember
Haga kyrkje
søndag 12 desember
Ådland kyrkje

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: