Samnanger Sokn

GUDSTENESTESøndag 21.11.2021

Dag i kirkeåret: Siste sundag i kyrkjeåret
Tema for dagen:
Dagens offer går til:

Prekentekst: Matt 25,1-13

Liturg:
Organist

Dåp: Ja
Nattverd: NeiLys vaken og utdeling av 6-årsboka.

Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER

søndag 20 juni
Haga kyrkje
søndag 27 juni
Ådland kyrkje
søndag 11 juli
Haga kyrkje
søndag 25 juli
Ådland kyrkje
søndag 8 august
Ådland kyrkje
søndag 15 august
Haga kyrkje
søndag 22 august
Ådland kyrkje
søndag 29 august
Haga kyrkje
lørdag 4 september
Ådland kyrkje
Ådland kyrkje

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: