Samnanger Sokn

FOR BORN OG UNGE

Det er mykje kjekt som skjer for born og unge i kyrkjelyden.

Kyrkja har ein "trusopplæringsplan" for born frå 0-18 år, der dei får vere med på ulike tiltak i løpet av året. Desse tiltaka, er f.eks. Hausttakkefest, Kompisleir, Tårnagent, Lys vaken, Påskevandring, Noa-samling, Krølledag m.fl. Ofte deltek borna aktivt i gudstenesta etter eit tiltak, der dei f.eks. dramatiserer ein bibeltekst.

Sjå under "Born og unge" for meir info.

Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER

søndag 14 august
Haga kyrkje
søndag 21 august
Haga kyrkje
søndag 28 august
Ådland kyrkje
søndag 4 september
Haga kyrkje
søndag 11 september
Ådland kyrkje
søndag 25 september
Haga kyrkje
søndag 2 oktober
Haga kyrkje
søndag 9 oktober
Ådland kyrkje
søndag 16 oktober
Haga kyrkje
søndag 23 oktober
Haga kyrkje

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: