Samnanger Sokn

FOR BORN OG UNGE

Det er mykje kjekt som skjer for born og unge i kyrkjelyden.

Kyrkja har ein "trusopplæringsplan" for born frå 0-18 år, der dei får vere med på ulike tiltak i løpet av året. Desse tiltaka, er f.eks. Hausttakkefest, Kompisleir, Tårnagent, Lys vaken, Påskevandring, Noa-samling, Krølledag m.fl. Ofte deltek borna aktivt i gudstenesta etter eit tiltak, der dei f.eks. dramatiserer ein bibeltekst.

Sjå under "Born og unge" for meir info.

Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER

torsdag 1 desember
19:00 Alfakurs
Haga kyrkje
søndag 4 desember
Haga kyrkje
mandag 5 desember
Haga kyrkje
søndag 11 desember
Ådland kyrkje
mandag 12 desember
Haga kyrkje
onsdag 14 desember
Haga kyrkje
Ådland kyrkje
søndag 18 desember
Haga kyrkje
tirsdag 20 desember
Haga kyrkje
lørdag 24 desember
Samnangerheimen

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: