Samnanger Sokn

FOR BORN OG UNGE

Det er mykje kjekt som skjer for born og unge i kyrkjelyden.

Kyrkja har ein "trusopplæringsplan" for born frå 0–18 år, der dei får vere med på ulike tiltak i løpet av året. Desse tiltaka, er f.eks. Hausttakkefest, Kompisleir, Tårnagent, Lys vaken, Påskevandring, Noa–samling, Krølledag m.fl. Ofte deltek borna aktivt i gudstenesta etter eit tiltak, der dei f.eks. dramatiserer ein bibeltekst.

Sjå under "Born og unge" for meir info.

KALENDER

søndag 3 desember
18:00 Lysmesse
Ådland kyrkje
søndag 10 desember
Ådland kyrkje
søndag 17 desember
Haga kyrkje
søndag 24 desember
Samnangerheimen
Haga kyrkje
Ådland kyrkje
mandag 25 desember
Ådland kyrkje

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: