Samnanger Sokn

ZamSam-prosjektet

Ver med og støtt Samnanger Faith Academy, skule for born i slummen i Lusaka, Zambia.

http://samnanger.kirkene.net/img/30_01_2019_Nyheiter/Zambia.jpgKyrkja i Samnanger samlar inn pengar til drift av Samnanger Faith Academy (SFA), ein barneskule med ca. 200 elevar i slummen i Lusaka, Zambia.

Elevane som går her er mellom dei mest sårbare, og ville truleg ikkje fått skulegang utan SFA. Her blir dei nemleg ikkje kasta ut om dei ikkje kan betala skulepengar!

Pengane går uavkorta til drift av skulen: Husleige, løn, skulemateriell og inventar.


Du kan gje di gåve på:
Vipps: 700544 eller
Kontonr: 3626.28.65031.

Takk for di støtte!

Av: Bente Dyrøy Bødker   Publisert: 19-04-2021
Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER

torsdag 1 desember
19:00 Alfakurs
Haga kyrkje
søndag 4 desember
Haga kyrkje
mandag 5 desember
Haga kyrkje
søndag 11 desember
Ådland kyrkje
mandag 12 desember
Haga kyrkje
onsdag 14 desember
Haga kyrkje
Ådland kyrkje
søndag 18 desember
Haga kyrkje
tirsdag 20 desember
Haga kyrkje
lørdag 24 desember
Samnangerheimen

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: