Samnanger Sokn
Tilgjengeligheitserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
Meny

Kalender

Vis følgende kategorier:

Familiegudsteneste
Gudsteneste
Institusjonsandakt
Julekonsert
Kor og musikk
Lysmesse

Oktober


01Søndag
11:00 - 12:00
Gudsteneste i Haga kyrkje

08Søndag
11:00 - 12:00
Gudsteneste i Ådland kyrkje

22Søndag
11:00 - 12:00
Gudsteneste i Haga kyrkje

25Onsdag
19:00 - 20:00
Salmekveld i Ådland kyrkje
Me syng nye og gamle salmar til tonefølgje av orgel eller piano/ flygel. Soloinnslag. Tema 23. aug: Sommarsong

29Søndag
11:00 - 12:00
Gudsteneste i Haga kyrkje

November


05Søndag
18:00 - 19:00
Gudsteneste i Ådland kyrkje

15Onsdag
19:00 - 20:00
Salmekveld i Ådland kyrkje
Me syng nye og gamle salmar til tonefølgje av orgel eller piano/ flygel. Soloinnslag. Tema 23. aug: Sommarsong

19Søndag
11:00 - 12:00
Gudsteneste i Haga kyrkje

26Søndag
11:00 - 12:00
Gudsteneste i Ådland kyrkje

Desember


03Søndag
18:00 - 19:00
Lysmesse i Ådland kyrkje

10Søndag
17:00 - 18:00
Julekonsert i Ådland kyrkje

24Søndag
11:00 - 12:00
Institusjonsandakt uten nattverd i Samnangerheimen

24Søndag
14:00 - 15:00
Familiegudsteneste i Haga kyrkje

24Søndag
15:30 - 16:30
Familiegudsteneste i Ådland kyrkje

31Søndag
12:00 - 13:00
Gudsteneste i Ådland kyrkje

KALENDER

søndag 1 oktober
Haga kyrkje
søndag 8 oktober
Ådland kyrkje
søndag 22 oktober
Haga kyrkje
onsdag 25 oktober
Ådland kyrkje
søndag 29 oktober
Haga kyrkje
søndag 5 november
Ådland kyrkje
onsdag 15 november
Ådland kyrkje
søndag 19 november
Haga kyrkje
søndag 26 november
Ådland kyrkje
søndag 3 desember
18:00 Lysmesse
Ådland kyrkje

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: