Samnanger Sokn
Tilgjengeligheitserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
Meny

Kalender

Vis følgende kategorier:

Familiegudsteneste
Friluftsgudsteneste
Gudsteneste
Høgmesse
Høgtidsgudsteneste
Høytidsgudstjeneste
Institusjonsandakt
Julekonsert
Konfirmasjonsgudsteneste
Kor og musikk
Lysmesse
Samtalegudsteneste

April


21Søndag
11:00 - 12:30
Gudsteneste i Ådland kyrkje

23Tirsdag
18:00 - 19:30
Samtalegudsteneste i Haga kyrkje

28Søndag
11:00 - 12:30
Gudsteneste i Haga kyrkje

Mai


04Lørdag
11:00 - 12:30
Konfirmasjonsgudsteneste i Ådland kyrkje

05Søndag
11:00 - 12:30
Konfirmasjonsgudsteneste i Ådland kyrkje

12Søndag
11:00 - 12:30
Gudsteneste i Ådland kyrkje

12Søndag
19:00 - 20:00
Lovsong i Haga kyrkje
Er du glad i lovsong? Me samlast i kyrkja på Haga for å lovsynge. Bli med.

19Søndag
11:00 - 12:30
Gudsteneste i Ådland kyrkje

29Onsdag
19:00 - 20:30
Salmekveld i Ådland kyrkje
Me syng nye og gamle salmar til tonefølgje av orgel eller piano/ flygel. Soloinnslag.

Juni


02Søndag
11:00 - 12:30
Gudsteneste i Haga kyrkje

09Søndag
12:00 - 13:30
Friluftsgudsteneste i Nordviksætra

16Søndag
19:00 - 20:00
Lovsong i Haga kyrkje
Er du glad i lovsong? Me samlast i kyrkja på Haga for å lovsynge. Bli med.

23Søndag
11:00 - 12:30
Gudsteneste i Haga kyrkje

Juli


07Søndag
11:00 - 12:30
Gudsteneste i Haga kyrkje

21Søndag
11:00 - 12:30
Gudsteneste i Ådland kyrkje

August


04Søndag
11:00 - 12:30
Gudsteneste i Haga kyrkje

18Søndag
11:00 - 12:30
Familiegudsteneste i Haga kyrkje

25Søndag
11:00 - 12:30
Friluftsgudsteneste i Ådland kyrkje

September


01Søndag
11:00 - 12:30
Gudsteneste i Haga kyrkje

08Søndag
12:00 - 13:30
Gudsteneste i Ådland kyrkje

22Søndag
17:00 - 18:30
Familiegudsteneste i Haga kyrkje

29Søndag
11:00 - 12:30
Gudsteneste i Ådland kyrkje

Oktober


06Søndag
11:00 - 12:30
Gudsteneste i Haga kyrkje

20Søndag
11:00 - 12:30
Familiegudsteneste i Haga kyrkje

27Søndag
11:00 - 12:30
Familiegudsteneste i Haga kyrkje

November


03Søndag
18:00 - 19:30
Høgmesse i Ådland kyrkje

17Søndag
11:00 - 12:30
Gudsteneste i Haga kyrkje

24Søndag
11:00 - 12:30
Gudsteneste i Haga kyrkje

Desember


01Søndag
18:00 - 19:30
Lysmesse i Ådland kyrkje

08Søndag
17:00 - 18:30
Julekonsert i Ådland kyrkje

15Søndag
11:00 - 12:30
Gudsteneste i Haga kyrkje

24Tirsdag
11:00 - 12:30
Institusjonsandakt uten nattverd i Samnangerheimen

24Tirsdag
14:00 - 15:30
Høgtidsgudsteneste i Haga kyrkje

24Tirsdag
15:30 - 17:00
Høgtidsgudsteneste i Ådland kyrkje

25Onsdag
12:00 - 13:30
Høgtidsgudsteneste i Ådland kyrkje

KALENDER

søndag 21 april
Ådland kyrkje
tirsdag 23 april
Haga kyrkje
søndag 28 april
Haga kyrkje
lørdag 4 mai
Ådland kyrkje
søndag 5 mai
Ådland kyrkje
søndag 12 mai
Ådland kyrkje
19:00 Lovsong
Haga kyrkje
søndag 19 mai
Ådland kyrkje
onsdag 29 mai
Ådland kyrkje
søndag 2 juni
Haga kyrkje

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: