Samnanger Sokn

Kalender

Vis følgende kategorier:

Barnehagegudsteneste
Diakoni
Familiegudsteneste
Gudsteneste
Høgtidsgudsteneste
Institusjonsandakt
Julekonsert
Kurs og undervisning
Skulegudsteneste
Voksentilbud

Desember


01Torsdag
19:00 - 21:00
Alfakurs i Haga kyrkje
Kva er eigentleg Alpha? Ein kursserie som har spørsmål, fellesskap og samtale som varemerke. Alpha er ein stad for deg til å utforska livet og den kristne trua i eit ope og avslappande miljø. Kurset er sett saman av 10 tankevekkjande samlingar med lav terskel for spørsmål og samtale. Det er kjekt og interessant! Bli med og utforsk nokre av livet sine viktigaste spørsmål.

04Søndag
11:00 - 12:30
Gudsteneste i Haga kyrkje
Søndagsskule.

05Mandag
11:00 - 13:00
Strikkekafé i Haga kyrkje
Kom saman med andre og strikk, prat, drikk kaffe og ha det kjekt :-)

11Søndag
17:00 - 18:30
Julekonsert i Ådland kyrkje

12Mandag
17:00 - 19:00
Internasjonal matklubb i Haga kyrkje
Innvandrarkvinner kjem saman med norske kvinner og lagar mat frå ulike land. Dette er samstundes god språktrening for nytilflytta til Samnanger og Noreg og ein fin måte å kome seg ut og bli kjend med andre på.

14Onsdag
08:30 - 09:30
Skulegudsteneste i Haga kyrkje
Julegudsteneste for ungdomsskulen.

14Onsdag
10:30 - 11:30
Barnehagegudsteneste i Ådland kyrkje
Julegudsteneste for barnehagane.

18Søndag
11:00 - 12:30
Gudsteneste i Haga kyrkje
Søndagsskule.

20Tirsdag
09:10 - 10:30
Skulegudsteneste i Haga kyrkje
Julegudsteneste for barneskulen.

24Lørdag
11:00 - 12:00
Institusjonsandakt uten nattverd i Samnangerheimen

24Lørdag
14:00 - 15:00
Familiegudsteneste i Haga kyrkje

24Lørdag
15:30 - 16:30
Familiegudsteneste i Ådland kyrkje

25Søndag
12:00 - 13:30
Høgtidsgudsteneste i Ådland kyrkje

Januar


05Torsdag
19:00 - 21:00
Alfakurs i Haga kyrkje
Kva er eigentleg Alpha? Ein kursserie som har spørsmål, fellesskap og samtale som varemerke. Alpha er ein stad for deg til å utforska livet og den kristne trua i eit ope og avslappande miljø. Kurset er sett saman av 10 tankevekkjande samlingar med lav terskel for spørsmål og samtale. Det er kjekt og interessant! Bli med og utforsk nokre av livet sine viktigaste spørsmål.

28Lørdag
19:00 - 21:00
Alfakurs i Haga kyrkje
Kva er eigentleg Alpha? Ein kursserie som har spørsmål, fellesskap og samtale som varemerke. Alpha er ein stad for deg til å utforska livet og den kristne trua i eit ope og avslappande miljø. Kurset er sett saman av 10 tankevekkjande samlingar med lav terskel for spørsmål og samtale. Det er kjekt og interessant! Bli med og utforsk nokre av livet sine viktigaste spørsmål.

Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER

torsdag 1 desember
19:00 Alfakurs
Haga kyrkje
søndag 4 desember
Haga kyrkje
mandag 5 desember
Haga kyrkje
søndag 11 desember
Ådland kyrkje
mandag 12 desember
Haga kyrkje
onsdag 14 desember
Haga kyrkje
Ådland kyrkje
søndag 18 desember
Haga kyrkje
tirsdag 20 desember
Haga kyrkje
lørdag 24 desember
Samnangerheimen

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: