Samnanger Sokn

No er det lov å feira gudsteneste att!

Det er lov å samlast att, sjølvsagt med strenge koronatiltak.

Me gler oss over å kunna opna kyrkjedørane att. Mange av oss saknar å gå til gudsteneste og mange dåpsborn har venta lenge på å kunna samla i alle fall deler av familien til ein liten dåpsfest! 

Koronatiltak for å hindra smittespreiing:
Alle som tek del må vera friske.
Alle må sprita hender når dei går inn og når dei går ut att.
Alle sit på faste, tilviste plassar.
Me held to meter avstand til dei som ikkje er frå same husstand,
Alle deltakarar må registrerast med namn og telefonnr.
Ekstra tiltak også ved dåp og nattverd.
Inga mingling inne, prata etterpå er best ute.. -med ein meter avstand.

Ta omsyn! Vel møtt!

Av: Britt Haukanes   Publisert: 17-04-2021
Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER

søndag 26 september
Haga kyrkje
søndag 3 oktober
Haga kyrkje
søndag 10 oktober
Ådland kyrkje
søndag 24 oktober
Haga kyrkje
søndag 31 oktober
Haga kyrkje
søndag 7 november
Ådland kyrkje
søndag 21 november
Haga kyrkje
søndag 28 november
18:00 Lysmesse
Ådland kyrkje
søndag 5 desember
Haga kyrkje
søndag 12 desember
Ådland kyrkje

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: