Samnanger Sokn

No er det lov å feira gudsteneste att!

Det er lov å samlast att, sjølvsagt med strenge koronatiltak.

Me gler oss over å kunna opna kyrkjedørane att. Mange av oss saknar å gå til gudsteneste og mange dåpsborn har venta lenge på å kunna samla i alle fall deler av familien til ein liten dåpsfest! 

Koronatiltak for å hindra smittespreiing:
Alle som tek del må vera friske.
Alle må sprita hender når dei går inn og når dei går ut att.
Alle sit på faste, tilviste plassar.
Me held to meter avstand til dei som ikkje er frå same husstand,
Alle deltakarar må registrerast med namn og telefonnr.
Ekstra tiltak også ved dåp og nattverd.
Inga mingling inne, prata etterpå er best ute.. -med ein meter avstand.

Ta omsyn! Vel møtt!

Av: Britt Haukanes   Publisert: 17-04-2021
Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER

søndag 20 juni
Haga kyrkje
søndag 27 juni
Ådland kyrkje
søndag 11 juli
Haga kyrkje
søndag 25 juli
Ådland kyrkje
søndag 8 august
Ådland kyrkje
søndag 15 august
Haga kyrkje
søndag 22 august
Ådland kyrkje
søndag 29 august
Haga kyrkje
lørdag 4 september
Ådland kyrkje
Ådland kyrkje

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: