Samnanger Sokn
Tilgjengeligheitserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
Meny

Nyheter

Trusopplæringstiltak

Alle som er døypte får invitasjon til trusopplæringstiltaka me har i kyrkja, men om du ikkje er medlem, kan du få invitasjon allikevel viss du vil. 

Du kan enkelt registrere dette på kirken.no/minside eller du kan gje beskjed til kyrkjekontoret anten på tlf.56509010 eller e-post: post@samnanger.kyrkja.no.

Publisert av: Bente Dyrøy Bødker den 25-07-2022
KALENDER

søndag 1 oktober
Haga kyrkje
søndag 8 oktober
Ådland kyrkje
søndag 22 oktober
Haga kyrkje
onsdag 25 oktober
Ådland kyrkje
søndag 29 oktober
Haga kyrkje
søndag 5 november
Ådland kyrkje
onsdag 15 november
Ådland kyrkje
søndag 19 november
Haga kyrkje
søndag 26 november
Ådland kyrkje
søndag 3 desember
18:00 Lysmesse
Ådland kyrkje

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: