Samnanger Sokn

Trusopplæringstiltak

Alle som er døypte får invitasjon til trusopplæringstiltaka me har i kyrkja, men viss du ikkje er medlem, kan du få invitasjon allikevel viss du vil.

Du kan enkelt registrere dette på kirken.no/minside eller du kan gje beskjed til kyrkjekontoret anten på tlf.56509010 eller e-post: post@samnanger.kyrkja.no.

Av: Bente Dyrøy Bødker   Publisert: 25-07-2022
Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER

torsdag 1 desember
19:00 Alfakurs
Haga kyrkje
søndag 4 desember
Haga kyrkje
mandag 5 desember
Haga kyrkje
søndag 11 desember
Ådland kyrkje
mandag 12 desember
Haga kyrkje
onsdag 14 desember
Haga kyrkje
Ådland kyrkje
søndag 18 desember
Haga kyrkje
tirsdag 20 desember
Haga kyrkje
lørdag 24 desember
Samnangerheimen

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: