Samnanger Sokn

Trusopplæringstiltak

Alle som er døypte får invitasjon til trusopplæringstiltaka me har i kyrkja, men viss du ikkje er medlem, kan du få invitasjon allikevel viss du vil.

Du kan enkelt registrere dette på kirken.no/minside eller du kan gje beskjed til kyrkjekontoret anten på tlf.56509010 eller e-post: post@samnanger.kyrkja.no.

Av: Bente Dyrøy Bødker   Publisert: 25-10-2021
Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER

søndag 22 mai
Ådland kyrkje
søndag 29 mai
Haga kyrkje
søndag 5 juni
Ådland kyrkje
søndag 12 juni
Nordviksætra
søndag 3 juli
Haga kyrkje
søndag 10 juli
Ådland kyrkje
søndag 24 juli
Haga kyrkje

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: