Samnanger Sokn

Trusopplæringstiltak

Alle som er døypte får invitasjon til trusopplæringstiltaka me har i kyrkja, men viss du ikkje er medlem, kan du få invitasjon allikevel viss du vil.

Du kan enkelt registrere dette på kirken.no/minside eller du kan gje beskjed til kyrkjekontoret anten på tlf.56509010 eller e-post: post@samnanger.kyrkja.no.

Av: Bente Dyrøy Bødker   Publisert: 25-10-2021
Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER

søndag 14 august
Haga kyrkje
søndag 21 august
Haga kyrkje
søndag 28 august
Ådland kyrkje
søndag 4 september
Haga kyrkje
søndag 11 september
Ådland kyrkje
søndag 25 september
Haga kyrkje
søndag 2 oktober
Haga kyrkje
søndag 9 oktober
Ådland kyrkje
søndag 16 oktober
Haga kyrkje
søndag 23 oktober
Haga kyrkje

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: