Samnanger Sokn

Zambia gåver

Pengane som vert samla inn i her hos oss er med å dekka husleige, skulemateriell, løn til lærarane og vaktmeister/reinhaldar (som dei kallar «caretakers»)  Desse hjelper med reinhald og  matservering og passar på hygienen, mellom anna at barna får vaska seg. 

Økonomisk er skuleprosjektet svært sårbart, då dei er heilt avhengige av at me støttar dei.  Fleire har gitt uttrykk for at dei kan tenkja seg å vera med å støtta prosjektet på regelmessig basis, noko som er veldig gledeleg!  Me håpar riktig mange vil vera med å driva skulen som no er grunnlagt, og på denne måten gje utdanning og håp om ei betre framtid til mange fattige barn.
Soul X Ministries gjev uttrykk for stor takksemd for det me gjer for dei, og ser det som eit Guds under at me saman har fått til å starta skuleprosjektet.  Dei helsar samningane og takkar for alle gode gåver.  Til gjengjeld bed dei for Samnanger om velsigning og framgang. 

Ønskjer du å gje ei gåve til dette arbeidet?  Bruk kontonr:  3626.28.65031 eller Vipps: 700544.

Ønskjer du å bli fast gjevar med ein sum for månaden, eller å betala skulepengar for eitt eller fleire barn?  Ta kontakt med kyrkjekontoret på tlf: 56 58 90 10 eller e–post: post@samnanger.kyrkja.no.

Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER

torsdag 1 desember
19:00 Alfakurs
Haga kyrkje
søndag 4 desember
Haga kyrkje
mandag 5 desember
Haga kyrkje
søndag 11 desember
Ådland kyrkje
mandag 12 desember
Haga kyrkje
onsdag 14 desember
Haga kyrkje
Ådland kyrkje
søndag 18 desember
Haga kyrkje
tirsdag 20 desember
Haga kyrkje
lørdag 24 desember
Samnangerheimen

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: