Den Norske Kyrkja
Samnanger Sokn
Meny

LINKAR
Kyrkjelydsarbeid

Kontaktinfo

DEN NORSKE KYRKJA
Samnanger kyrkjelyd
Hagabakkane 1
5650 TYSSE

Tlf: 56 58 90 10
E-post: post@samnanger.kyrkja.no  
Facebook:
Kyrkja i Samnanger.

https://samnanger.kyrkja.no/img/31_08_2015_Kyrkjer/Samnanger_kyrkje_02_09_2015.png
Kyrkjekontoret ligg i kyrkja på Haga og har til vanleg 
opningstid  man-fre. frå kl 10.00 - 14.00.
 

Besøksteneste

I Samnanger organiserer diakoninemnda ei besøksteneste som kan nyttast av alle som vil, det gjeld både unge og eldre.

Besøkstenesta er ei omsorgsteneste for dei som kjenner trong til det.
Du bestemmer sjølv kva ho skal gå ut på. Det kan vera ønsket om å dela tankar med nokon. Å rett og slett kunna prata litt i lag.  Eller kanskje du har bruk for ein turkamerat, nokon å rusla på Prestavegen med, eller gå til topps på Hagaåsen eller Gullfjellet med! Eller kunne du tenkja deg å gå på noko, men manglar nokon å gå med? Kanskje ein konsert, ei gudsteneste eller på føremiddagstreff?  Kanskje du ikkje ser så godt lenger, og har bruk for nokon til å lesa litt for deg? Du og den som kjem på besøk, legg opp stunda de er saman, slik du helst vil.
 
Besøkjarane er både kvinner og menn. Dei har teieplikt og har fått ei innføring i kva besøkstenesta går ut på. For ordens skuld nemner me at dei ikkje kan gå inn i oppgåver som ligg under heimehjelpa.
 
Velkomen til å ta kontakt med kyrkjekontoret på tlf: 56 58 90 10.

Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER

søndag 2 mai
Ådland kyrkje
søndag 9 mai
Haga kyrkje
torsdag 13 mai
17:00 Andakt
Tysse bedehus
søndag 16 mai
Haga kyrkje
mandag 17 mai
17:00 Andakt
Sætervika
søndag 23 mai
Ådland kyrkje
søndag 6 juni
Nordviksætra
søndag 13 juni
Haga kyrkje
søndag 27 juni
Ådland kyrkje
søndag 11 juli
Haga kyrkje

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no:

  
Linkar