Den Norske Kyrkja
Samnanger Sokn
Meny

LINKAR
Born og unge

Kontaktinfo

DEN NORSKE KYRKJA
Samnanger kyrkjelyd
Hagabakkane 1
5650 TYSSE

Tlf: 56 58 90 10
E-post: post@samnanger.kyrkja.no  
Facebook:
Kyrkja i Samnanger.

https://samnanger.kyrkja.no/img/31_08_2015_Kyrkjer/Samnanger_kyrkje_02_09_2015.png
Kyrkjekontoret ligg i kyrkja på Haga og har til vanleg 
opningstid  man-fre. frå kl 10.00 - 14.00.
 

Born og gudsteneste

Borna er alltid velkomne i kyrkjene. Ofte er det familiegudstenester. På Haga er det søndagsskule i kjellaren ved vanlege gudstenester. På Ådland er det ein barnekrok, der borna kan teikne og lese bøker.

Søndagsskulen i Samnanger:
Det er søndagsskule i Haga kyrkje kvar gong det ikkje er familiegudsteneste.
Det er ikkje søndagsskule i skuleferiane.
Sjå avertering av gudstenestene. 
Misjonsforsamlinga har også søndagsskule i bedehuset på Nesodden nokre søndagar.

På søndagsskulen er det song, ei bibelforteljing, teikning og andre aktivitetar. Til slutt i gudstenesta viser borna litt kva dei har snakka om.

  Undersbo15

Kvar haust er det søndagsskulens dag med utdeling av 4-årsbok til alle døypte 4-åringar.

Ellers er det ulike trusopplæringstiltak, som f.eks. Hausttakkefest, Kompisleir, Tårnagent, Lys vaken m.fl., der borna deltek aktivt i gudstenesta med f.eks. dramatisering og lesing av tekstane.

Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER

søndag 2 mai
Ådland kyrkje
søndag 9 mai
Haga kyrkje
torsdag 13 mai
17:00 Andakt
Tysse bedehus
søndag 16 mai
Haga kyrkje
mandag 17 mai
17:00 Andakt
Sætervika
søndag 23 mai
Ådland kyrkje
søndag 6 juni
Nordviksætra
søndag 13 juni
Haga kyrkje
søndag 27 juni
Ådland kyrkje
søndag 11 juli
Haga kyrkje

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no:

  
Linkar