Samnanger Sokn
Tilgjengeligheitserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
Meny

BORN OG UNGE

Born og gudsteneste

Borna er alltid velkomne i kyrkjene. Ofte er det familiegudstenester. På Haga er det søndagsskule i kjellaren ved vanlege gudstenester. På Ådland er det ein barnekrok, der borna kan teikne og lese bøker.

Søndagsskulen i Samnanger:
Det er søndagsskule i Haga kyrkje kvar gong det ikkje er familiegudsteneste.
Det er ikkje søndagsskule i skuleferiane.
Sjå avertering av gudstenestene. 
Misjonsforsamlinga har også søndagsskule i bedehuset på Nesodden nokre søndagar.

På søndagsskulen er det song, ei bibelforteljing, teikning og andre aktivitetar. Til slutt i gudstenesta viser borna litt kva dei har snakka om.

  Undersbo15

Kvar haust er det søndagsskulens dag med utdeling av 4–årsbok til alle døypte 4–åringar.

Ellers er det ulike trusopplæringstiltak, som f.eks. Hausttakkefest, Kompisleir, Tårnagent, Lys vaken m.fl., der borna deltek aktivt i gudstenesta med f.eks. dramatisering og lesing av tekstane.

KALENDER

søndag 3 desember
18:00 Lysmesse
Ådland kyrkje
søndag 10 desember
Ådland kyrkje
søndag 17 desember
Haga kyrkje
søndag 24 desember
Samnangerheimen
Haga kyrkje
Ådland kyrkje
mandag 25 desember
Ådland kyrkje

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: