Samnanger Sokn

Born og gudsteneste

Borna er alltid velkomne i kyrkjene. Ofte er det familiegudstenester. På Haga er det søndagsskule i kjellaren ved vanlege gudstenester. På Ådland er det ein barnekrok, der borna kan teikne og lese bøker.


Søndagsskulen i Samnanger:
Det er søndagsskule i Haga kyrkje kvar gong det ikkje er familiegudsteneste.
Det er ikkje søndagsskule i skuleferiane.
Sjå avertering av gudstenestene. 
Misjonsforsamlinga har også søndagsskule i bedehuset på Nesodden nokre søndagar.

På søndagsskulen er det song, ei bibelforteljing, teikning og andre aktivitetar. Til slutt i gudstenesta viser borna litt kva dei har snakka om.

  Undersbo15

Kvar haust er det søndagsskulens dag med utdeling av 4–årsbok til alle døypte 4–åringar.

Ellers er det ulike trusopplæringstiltak, som f.eks. Hausttakkefest, Kompisleir, Tårnagent, Lys vaken m.fl., der borna deltek aktivt i gudstenesta med f.eks. dramatisering og lesing av tekstane.

Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER

torsdag 1 desember
19:00 Alfakurs
Haga kyrkje
søndag 4 desember
Haga kyrkje
mandag 5 desember
Haga kyrkje
søndag 11 desember
Ådland kyrkje
mandag 12 desember
Haga kyrkje
onsdag 14 desember
Haga kyrkje
Ådland kyrkje
søndag 18 desember
Haga kyrkje
tirsdag 20 desember
Haga kyrkje
lørdag 24 desember
Samnangerheimen

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: