Samnanger Sokn
Tilgjengeligheitserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
Meny

BORN OG UNGE

Kompis

Kvar onsdag (utanom feriar) er det "Kompis" i Haga kyrkje, frå kl 12.30 til 16.00.

Ulike aktivitetar: Mat, leksehjelp, leik og spel...... Kvar gong er det ei samling i kyrkjerommet, som me kallar "online" med ei lita andakt og bønevandring.

Kompis er for aldersgruppa 5.–7.klasse.

Kompisleir

Ein gong i året er det Kompisleir for 5. klasse. Leiren varer frå laurdag til søndag og blir avslutta med gudsteneste søndag ettermiddag. Då er foreldra velkomne til å vera med!

På Kompisleiren blir det ulike kjekke aktivitetar, som til dømes: bading, baking, glimt frå Bibelen, mat, leikar, .........  

KALENDER

søndag 3 desember
18:00 Lysmesse
Ådland kyrkje
søndag 10 desember
Ådland kyrkje
søndag 17 desember
Haga kyrkje
søndag 24 desember
Samnangerheimen
Haga kyrkje
Ådland kyrkje
mandag 25 desember
Ådland kyrkje

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: