Den Norske Kyrkja
Samnanger Sokn
Meny

LINKAR
Born og unge

Kontaktinfo

DEN NORSKE KYRKJA
Samnanger kyrkjelyd
Hagabakkane 1
5650 TYSSE

Tlf: 56 58 90 10
E-post: post@samnanger.kyrkja.no  
Facebook:
Kyrkja i Samnanger.

https://samnanger.kyrkja.no/img/31_08_2015_Kyrkjer/Samnanger_kyrkje_02_09_2015.png
Kyrkjekontoret ligg i kyrkja på Haga og har til vanleg 
opningstid  man-fre. frå kl 10.00 - 14.00.
 

Kompis

Undersbo15

Kompis
Kvar onsdag (utanom feriar) er det "Kompis" i Haga kyrkje, frå kl 12.30 til 16.00.
Ulike aktivitetar: Mat, leksehjelp, leik og spel...... Kvar gong er det ei samling i kyrkjerommet, som me kallar "online" med ei lita andakt og bønevandring.

Kompis er for aldersgruppa 5.-7.klasse.

Kompisleir
Ein gong i året er det Kompisleir for 5. klasse. Leiren varer frå laurdag til søndag og blir avslutta med gudsteneste søndag ettermiddag. Då er foreldra velkomne til å vera med!

På Kompisleiren blir det ulike aktivitetar, td.: bading, baking, glimt frå Bibelen, mat, leikar, ...................  

Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER

søndag 2 mai
Ådland kyrkje
søndag 9 mai
Haga kyrkje
torsdag 13 mai
17:00 Andakt
Tysse bedehus
søndag 16 mai
Haga kyrkje
mandag 17 mai
17:00 Andakt
Sætervika
søndag 23 mai
Ådland kyrkje
søndag 6 juni
Nordviksætra
søndag 13 juni
Haga kyrkje
søndag 27 juni
Ådland kyrkje
søndag 11 juli
Haga kyrkje

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no:

  
Linkar