Samnanger Sokn

Kompis

Kvar onsdag (utanom feriar) er det "Kompis" i Haga kyrkje, frå kl 12.30 til 16.00.
Ulike aktivitetar: Mat, leksehjelp, leik og spel...... Kvar gong er det ei samling i kyrkjerommet, som me kallar "online" med ei lita andakt og bønevandring.

Kompis er for aldersgruppa 5.–7.klasse.

Kompisleir

Ein gong i året er det Kompisleir for 5. klasse. Leiren varer frå laurdag til søndag og blir avslutta med gudsteneste søndag ettermiddag. Då er foreldra velkomne til å vera med!

På Kompisleiren blir det ulike kjekke aktivitetar, som til dømes: bading, baking, glimt frå Bibelen, mat, leikar, .........  

Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER

torsdag 1 desember
19:00 Alfakurs
Haga kyrkje
søndag 4 desember
Haga kyrkje
mandag 5 desember
Haga kyrkje
søndag 11 desember
Ådland kyrkje
mandag 12 desember
Haga kyrkje
onsdag 14 desember
Haga kyrkje
Ådland kyrkje
søndag 18 desember
Haga kyrkje
tirsdag 20 desember
Haga kyrkje
lørdag 24 desember
Samnangerheimen

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: