Den Norske Kyrkja
Samnanger Sokn
Meny

LINKAR
Råd/Utval

Kontaktinfo

DEN NORSKE KYRKJA
Samnanger kyrkjelyd
Hagabakkane 1
5650 TYSSE

Tlf: 56 58 90 10
E-post: post@samnanger.kyrkja.no  
Facebook:
Kyrkja i Samnanger.

https://samnanger.kyrkja.no/img/31_08_2015_Kyrkjer/Samnanger_kyrkje_02_09_2015.png
Kyrkjekontoret ligg i kyrkja på Haga og har til vanleg 
opningstid  man-fre. frå kl 10.00 - 14.00.
 

Diakoni - kva er det?

"Diakoni er kyrkja si omsorgsteneste. Det er evangeliet i handling og vert uttrykt gjennom nestekjærleik, inkluderande fellesskap, vern om skaparverket og kamp for rettferd". Dette seier kyrkjemøtet i sin plan for diakoni frå 2007.

Diakoni skal gjennomsyra alt som skjer i kyrkjeleg samanhang. I tillegg skal det vera særskilde diakonale tiltak.

I Samnanger har me ei diakoninemnd, som i det siste har arbeidd med plan for diakoni i Samnanger kyrkjelyd. I tillegg til forbønsteneste og besøksteneste, har nemnda dei siste åra ma. arrangert "Fredagstreff" der unge vitjar eldre på Samnangeheimen, treff for innvandrarar, "bli kjend i kyrkja" -arrangement for funksjonshemma m.m

Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER

søndag 2 mai
Ådland kyrkje
søndag 9 mai
Haga kyrkje
torsdag 13 mai
17:00 Andakt
Tysse bedehus
søndag 16 mai
Haga kyrkje
mandag 17 mai
17:00 Andakt
Sætervika
søndag 23 mai
Ådland kyrkje
søndag 6 juni
Nordviksætra
søndag 13 juni
Haga kyrkje
søndag 27 juni
Ådland kyrkje
søndag 11 juli
Haga kyrkje

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no:

  
Linkar