Samnanger Sokn

Diakoni

Diakoni – kva er det?

"Diakoni er kyrkja si omsorgsteneste. Det er evangeliet i handling og vert uttrykt gjennom nestekjærleik, inkluderande fellesskap, vern om skaparverket og kamp for rettferd".

Diakoni skal gjennomsyra alt som skjer i kyrkjeleg samanhang. I tillegg skal det vera særskilde diakonale tiltak.

I Samnanger har me ei diakoninemnd, som i det siste har arbeidd med plan for diakoni i Samnanger kyrkjelyd. I tillegg til forbønsteneste og besøksteneste, har nemnda dei siste åra ma. arrangert "Fredagstreff" der unge vitjar eldre på Samnangeheimen, treff for innvandrarar, "bli kjend i kyrkja" –arrangement for funksjonshemma m.m

Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER

torsdag 1 desember
19:00 Alfakurs
Haga kyrkje
søndag 4 desember
Haga kyrkje
mandag 5 desember
Haga kyrkje
søndag 11 desember
Ådland kyrkje
mandag 12 desember
Haga kyrkje
onsdag 14 desember
Haga kyrkje
Ådland kyrkje
søndag 18 desember
Haga kyrkje
tirsdag 20 desember
Haga kyrkje
lørdag 24 desember
Samnangerheimen

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: