Samnanger Sokn
Tilgjengeligheitserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
Meny

RÅD/UTVAL

Diakoni

Diakoni – kva er det?

"Diakoni er kyrkja si omsorgsteneste. Det er evangeliet i handling og vert uttrykt gjennom nestekjærleik, inkluderande fellesskap, vern om skaparverket og kamp for rettferd". Diakoni skal gjennomsyra alt som skjer i kyrkjeleg samanhang. I tillegg skal det vera særskilde diakonale tiltak.

I Samnanger har me ei aktiv diakoninemnd, som har ansvar for ei rekkje tiltak: 

Torsdagskafe på Samnangerheimen med vaflar, song og musikk.
Internasjonal matklubb for invandrarkvinner
Strikkekafè i kyrkja på Haga
Besøksteneste
Fest for 50-årskonfirmantar
Open kyrkje og medverkande på minnegudstenesta helgemesse
Arrangement for bebuarar på Skottabakken bufellesskap

Leiar for diakoninemnda er Eva Hellevang og ho kan kontaktast direkte på 99 02 84 51.

KALENDER

søndag 3 desember
18:00 Lysmesse
Ådland kyrkje
søndag 10 desember
Ådland kyrkje
søndag 17 desember
Haga kyrkje
søndag 24 desember
Samnangerheimen
Haga kyrkje
Ådland kyrkje
mandag 25 desember
Ådland kyrkje

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: