Samnanger Sokn

Besøkteneste

I Samnanger organiserer diakoninemnda ei besøksteneste som kan nyttast av alle som vil, det gjeld både unge og eldre.

Besøkstenesta er ei omsorgsteneste for dei som kjenner trong til det.
Du bestemmer sjølv kva ho skal gå ut på. Det kan vera ønsket om å dela tankar med nokon. Å rett og slett kunna prata litt i lag.  Eller kanskje du har bruk for ein turkamerat, nokon å rusla på Prestavegen med, eller gå til topps på Hagaåsen eller Gullfjellet med! Eller kunne du tenkja deg å gå på noko, men manglar nokon å gå med? Kanskje ein konsert, ei gudsteneste eller på føremiddagstreff?  Kanskje du ikkje ser så godt lenger, og har bruk for nokon til å lesa litt for deg? Du og den som kjem på besøk, legg opp stunda de er saman, slik du helst vil.
 
Besøkjarane er både kvinner og menn. Dei har teieplikt og har fått ei innføring i kva besøkstenesta går ut på. For ordens skuld nemner me at dei ikkje kan gå inn i oppgåver som ligg under heimehjelpa.
 
Velkomen til å ta kontakt med kyrkjekontoret på tlf: 56 58 90 10.

Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER

søndag 14 august
Haga kyrkje
søndag 21 august
Haga kyrkje
søndag 28 august
Ådland kyrkje
søndag 4 september
Haga kyrkje
søndag 11 september
Ådland kyrkje
søndag 25 september
Haga kyrkje
søndag 2 oktober
Haga kyrkje
søndag 9 oktober
Ådland kyrkje
søndag 16 oktober
Haga kyrkje
søndag 23 oktober
Haga kyrkje

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: