Den Norske Kyrkja
Samnanger Sokn
Meny

LINKAR
Kyrkjelege handlingar

Kontaktinfo

DEN NORSKE KYRKJA
Samnanger kyrkjelyd
Hagabakkane 1
5650 TYSSE

Tlf: 56 58 90 10
E-post: post@samnanger.kyrkja.no  
Facebook:
Kyrkja i Samnanger.

https://samnanger.kyrkja.no/img/31_08_2015_Kyrkjer/Samnanger_kyrkje_02_09_2015.png
Kyrkjekontoret ligg i kyrkja på Haga og har til vanleg 
opningstid  man-fre. frå kl 10.00 - 14.00.
 

KONFIRMASJON

https://samnanger.kyrkja.no/img/04_09_2015_Konfirmasjon/Konfirmantar_2020_m_kappe.jpgPå konfirmasjonsdagen ber me for kvar einskild konfirmant i kyrkja.

Kven kan verta konfirmert?
 
Det kan alle som går i 9. klasse, og som ønskjer å ta del i konfirmantførebuinga etter beste evne.  For å verta konfirmert må du dessutan vera døypt.  Er du ikkje det, vert det arrangert dåp før konfirmasjonen.  Det vanlege er å ha ei eiga tilstelling der berre fadrar og familie/ inviterte gjester er til stades. Men det er også høve til å ha dåp i konfirmasjonsgudstenesta om konfirmanten ynskjer det. Det er som regel ein eller to av konfirmantane som vert døypte kvart år til konfirmasjonsdagen. 
 
I konfirmasjonstida på førehand, lærer konfirmantane om kristen tru og om å leva. Tema som venskap, etikk/ moral, alkohol, mediasamfunnet, sex og mykje anna vert også tatt opp i konfirmanttida. Konfirmantane tek del i konfirmasjonsførebuing frå august/ september til mai.  Denne går føre seg på tysdagskveldane i kyrkja på Haga.  Her er song og musikk, temasamlingar med undervisning og samtale, og ulike aktivitetar.  Etter samlingane er ungdomscafeen open. 

Ein gong i månaden er det "Kro" i kyrkja. Desse er obligatoriske for konfirmantane, men også opne for alle andre som vil vera med. Her er det mykje lovsong, bønevandring, andakt og cafe etterpå.
Konfirmanttida har innlagt ein "obligatorisk" helgetur til "Wallemtunet" på Kvamskogen om hausten, og tilbod om andre frivillige turar saman med eldre ungdomar i kyrkjelyden seinare i konfirmanttida.  Konfirmasjonsførebuinga følgjer skuleåret.

Gudstenester er også ein del av konfirmantførebuinga, og i løpet av året skal konfirmantane ta del i om lag 8 ulike gudstenester.  Nokre er dei med på å forma sjølve.  Samtalegudstenesta er den siste av dei, og her får dei sjølve fortelja noko frå tida som konfirmant.
 
I Samnanger har me tradisjon for å ha konfirmasjon 1. sundagen i mai.  (Unntak:  Når denne sundagen fell på 1. mai, er det konfirmasjon 8. mai.)  Det er to gudstenester på konfirmasjonsdagen, klokka ti og klokka tolv.  Mellom gudstenestene vert det teke bilete av heile konfirmantkullet saman.

Konfirmantprogram for hausten 2021 finn du ved å trykke HER.

Konfirmasjonsdagen i 2021 er flytta til 4. og 5.september.

Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER

søndag 2 mai
Ådland kyrkje
søndag 9 mai
Haga kyrkje
torsdag 13 mai
17:00 Andakt
Tysse bedehus
søndag 16 mai
Haga kyrkje
mandag 17 mai
17:00 Andakt
Sætervika
søndag 23 mai
Ådland kyrkje
søndag 6 juni
Nordviksætra
søndag 13 juni
Haga kyrkje
søndag 27 juni
Ådland kyrkje
søndag 11 juli
Haga kyrkje

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no:

  
Linkar