Samnanger Sokn

KLOKKAR

Klokkaren sine oppgåver er å lesa bibelteksten under gudstenesta, hjelpa presten ved nattverd og dåp og lesa kunngjeringar for kva som kjem framover.

Kunne du tenke deg å vere klokkar nokre søndagar, kan du ta kontakt med kyrkjekontoret anten på e–post: post@samnangersokn.no eller tlf: 56 58 90 10.


Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER

torsdag 1 desember
19:00 Alfakurs
Haga kyrkje
søndag 4 desember
Haga kyrkje
mandag 5 desember
Haga kyrkje
søndag 11 desember
Ådland kyrkje
mandag 12 desember
Haga kyrkje
onsdag 14 desember
Haga kyrkje
Ådland kyrkje
søndag 18 desember
Haga kyrkje
tirsdag 20 desember
Haga kyrkje
lørdag 24 desember
Samnangerheimen

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: