Samnanger Sokn

KLOKKAR

Klokkaren sine oppgåver er å lesa bibelteksten under gudstenesta, hjelpa presten ved nattverd og dåp og lesa kunngjeringar for kva som kjem framover.

Kunne du tenke deg å vere klokkar nokre søndagar, kan du ta kontakt med kyrkjekontoret anten på e–post: post@samnangersokn.no eller tlf: 56 58 90 10.


KALENDER

søndag 3 desember
18:00 Lysmesse
Ådland kyrkje
søndag 10 desember
Ådland kyrkje
søndag 17 desember
Haga kyrkje
søndag 24 desember
Samnangerheimen
Haga kyrkje
Ådland kyrkje
mandag 25 desember
Ådland kyrkje

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: