Samnanger Sokn

ØKONOMISK STØTTE

Det er ikkje alltid at pengane strekk til med alt arbeidet som vert lagt ned i trusopplæringa og kyrkjelydarbeidet elles, så viss du kunne tenke deg å støtte aktiviteten i kyrkjelyden anten som fast gjevar eller med eit eingongsbeløp, er me veldig takksam for det!

Trusopplæringa: 3562.07.01910

Zambia–prosjektet: 3626.28.65031 eller Vipps: 700544

Haga kyrkje: 3562.71.03172

Ådland kyrkje: 3530.20.80664

Ein kan også vippse til Samnanger Sokn på vippsnr: 112148. 

KALENDER

søndag 3 desember
18:00 Lysmesse
Ådland kyrkje
søndag 10 desember
Ådland kyrkje
søndag 17 desember
Haga kyrkje
søndag 24 desember
Samnangerheimen
Haga kyrkje
Ådland kyrkje
mandag 25 desember
Ådland kyrkje

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: