Samnanger Sokn

ØKONOMISK STØTTE

Det er ikkje alltid at pengane strekk til med alt arbeidet som vert lagt ned i trusopplæringa og kyrkjelydarbeidet elles, så viss du kunne tenke deg å støtte aktiviteten i kyrkjelyden anten som fast gjevar eller med eit eingongsbeløp, er me veldig takksam for det!

Trusopplæringa: 3562.07.01910

Zambia–prosjektet: 3626.28.65031 eller Vipps: 700544

Haga kyrkje: 3562.71.03172

Ådland kyrkje: 3530.20.80664

Ein kan også vippse til Samnanger Sokn på vippsnr: 112148.

 

Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER

torsdag 1 desember
19:00 Alfakurs
Haga kyrkje
søndag 4 desember
Haga kyrkje
mandag 5 desember
Haga kyrkje
søndag 11 desember
Ådland kyrkje
mandag 12 desember
Haga kyrkje
onsdag 14 desember
Haga kyrkje
Ådland kyrkje
søndag 18 desember
Haga kyrkje
tirsdag 20 desember
Haga kyrkje
lørdag 24 desember
Samnangerheimen

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: