Samnanger Sokn

BESØKSTENESTE

Kunne du tenkt deg å vere med i besøkstenesta? 

Det er mange einsame rundt omkring som treng ein å dela ting med. Det kan vere så enkelt som å ta ein kopp kaffe og prate litt eller gå ein liten tur saman. Eller kanskje gå på gudsteneste, føremiddagstreff eller konsert saman?

Me har berre nokre få organiserte faste besøksvener, men dei me har, er svært aktive og er ofte på vitjing hos «sine».  Vert oppfatta som meiningsfullt og godt frå både besøkjande og frå dei som får besøk. I koronatida har telefonkontakt vorte brukt når ikkje det har vore råd å besøkja folk. Nemnda skulle gjerne hatt fleire besøkjarar.

Du og den du besøkjer, legg opp stunda de er saman slik de helst vil. 

Høyres dette ut som noko du vil engasjere deg i, så ta kontakt med kyrkjekontoret på tlf. 56 58 90 10 eller epost: post@samnangersokn.no.


Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER

torsdag 1 desember
19:00 Alfakurs
Haga kyrkje
søndag 4 desember
Haga kyrkje
mandag 5 desember
Haga kyrkje
søndag 11 desember
Ådland kyrkje
mandag 12 desember
Haga kyrkje
onsdag 14 desember
Haga kyrkje
Ådland kyrkje
søndag 18 desember
Haga kyrkje
tirsdag 20 desember
Haga kyrkje
lørdag 24 desember
Samnangerheimen

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: