Samnanger Sokn

KYRKJEVERT

Det er alltid kjekt å bli møtt med eit smil og «velkomen» når ein kjem i kyrkja. Kyrkjeverten sine oppgåver er å stå i døropninga og dele ut salmebøker og evt. informasjonsark til dei som kjem.

Kunne du tenke deg å ha ei teneste som kyrkjevert nokre søndagar, så ta kontakt med kyrkjekontoret anten på e–post: post@samnangersokn.no eller tlf: 56 58 90 10/ 477 97 165.


KALENDER

søndag 3 desember
18:00 Lysmesse
Ådland kyrkje
søndag 10 desember
Ådland kyrkje
søndag 17 desember
Haga kyrkje
søndag 24 desember
Samnangerheimen
Haga kyrkje
Ådland kyrkje
mandag 25 desember
Ådland kyrkje

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: