Samnanger Sokn

KYRKJEVERT

Det er alltid kjekt å bli møtt med eit smil og «velkomen» når ein kjem i kyrkja. Kyrkjeverten sine oppgåver er å stå i døropninga og dele ut salmebøker og evt. informasjonsark til dei som kjem.

Kunne du tenke deg å ha ei teneste som kyrkjevert nokre søndagar, så ta kontakt med kyrkjekontoret anten på e–post: post@samnangersokn.no eller tlf: 56 58 90 10.


Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER

torsdag 1 desember
19:00 Alfakurs
Haga kyrkje
søndag 4 desember
Haga kyrkje
mandag 5 desember
Haga kyrkje
søndag 11 desember
Ådland kyrkje
mandag 12 desember
Haga kyrkje
onsdag 14 desember
Haga kyrkje
Ådland kyrkje
søndag 18 desember
Haga kyrkje
tirsdag 20 desember
Haga kyrkje
lørdag 24 desember
Samnangerheimen

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: