Samnanger Sokn

TRUSOPPLÆRINGA

Kunne du tenke deg å hjelpe til i trusopplæringa?

Her er det mange forskjellige oppgåver ein kan vere med på, som f.eks. å vere medhjelpar på "Kompis", der ein kan hjelpe til med lekser, spele spel eller lage noko kreativt saman med borna, hjelpe til på kjøkkenet, eller berre vere i lag med borna.

På dei ulike trusopplæringstiltaka kyrkjelyden arrangerer, er det alltid kjekt å ha ein ekstra vaksen med som kan hjelpe til praktisk under aktiviteten.

Høyres dette ut som noko du kunne tenke deg å engasjere deg i, ta kontakt med kyrkjekontoret anten på e–post: post@samnangersokn.no eller ring på tlf: 56 58 90 10.


Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER

torsdag 1 desember
19:00 Alfakurs
Haga kyrkje
søndag 4 desember
Haga kyrkje
mandag 5 desember
Haga kyrkje
søndag 11 desember
Ådland kyrkje
mandag 12 desember
Haga kyrkje
onsdag 14 desember
Haga kyrkje
Ådland kyrkje
søndag 18 desember
Haga kyrkje
tirsdag 20 desember
Haga kyrkje
lørdag 24 desember
Samnangerheimen

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: